USLOVI UPOTREBE

Ova stranica sadrži uslove pod kojima nudimo proizvode u okviru naše Internet prodavnice. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove uslove pre nego što naručite bilo koji proizvod i da označite polje ‘’Slažem se sa uslovima upotrebe’’ pre obavljanja kupovine. Ukoliko ne označite gore navedeno polje nećete biti u mogućnosti da naručite naše proizvode.
Ove informacije o našoj Internet prodavnici su upravo i isključivo samo informacije i ne mogu se ni u kom slučaju koristiti kao zamena za pravni ili stručni savet. Ukoliko imate ikakve sumnje ili nedoumice vezane za ove podatke molimo kontaktirajte nas.

NAŠI PODACI

BANKO Sistemi
Rableova 19b
Beograd
Srbija
+381(0)65/2447474
+381(0)11/4058615
office@bankosistemi.com

PRIHVATANJE USLOVA UPOTREBE

Za potrebe ovog dokumenta korisnikom ćemo smatrati svaku osobu koja pristupi našoj Internet prodavnici sa bilo kojim ciljem, bez obzira da li se radi o registrovanom korisniku ili korisniku koji posećuje Internet prodavnicu kao gost. Svaka poseta našoj Internet prodavnici, njeno korišćenje i kupovina proizvoda znače da ste prethodno pročitali naše Uslove upotrebe i da se u potpunosti slažete sa njima. BANKO Sistemi može revidirati ove Uslove upotrebe u bilo kom momentu objavljivanjem dopunjene ili izmenjene verzije ovog dokumenta.

OPŠTE ODREDBE O KORISNICIMA

Posetioci našeg sajta imaju pravo da koriste naše Internet stranice isključivo u lične i interne svrhe. Morate znati i složiti se sa tim da nećete umnožavati ni distribuirati bilo šta što podleže autorskim pravima i pravima intelektualne svojine: tekstualne, vizuelne ili audio materijale, virtuelne proizvode ili baze podataka dostupne na našoj Internet prodavnici. Ako ste korisnik naših usluga pod obavezom ste da održavate poverljivost vašeg naloga i lozinke i da ograničite pristup Vašem računaru, i prihvatate punu odgovornost za sve aktivnosti sprovedene pod vašim nalogom ili lozinkom. BANKO Sistemi zadržava pravo da ograniči, zabrani ili odredi drugačiji pristup svom sajtu i sadržajima kada su u pitanju različiti korisnici, kao i da promeni ili unese nove sadržaje bez prethodnog obaveštenja. Svaki korisnik je u obavezi da proceni i proveri da li sadržaji i informacije objavljene na našem sajtu odgovaraju njegovim individualnim potrebama.

Trudićemo se da sve fotografije proizvoda budu verodostojne, a u slučaju kada to nije moguće nastojaćemo da obezbedimo fotografije koje na najbolji način opisuju promovisane proizvode.

AUTORSKA PRAVA I KOMENTARI

Svi tekstovi, grafički sadržaji, fotografije i drugi vizuelni sadržaji, ikonice, audio materijali, logotipi, slogani, nazivi robnih marki,virtuelni proizvodi, kao i ostali sadržaji na ovom websajtu pripadaju isključivo firmi BANKO Sistemi. ili njenim dobavljačima koji su obezbedili date sadržaje. Ne smete koristiti, umnožavati, menjati, prenositi, prikazivati, objavljivati, prodavati, iznajmljivati, javno predstavljati, distribuirati, komercijalno eksploatisatii ili na bilo koji drugi,od strane BANKO Sistemi neovlašćeni način , raspolagati bilo kojim od gore navedenih sadržaja.

Posetioci mogu ostavljate svoje komentare o proizvodima i kvalitetu, razmenjivati utiske i ideje i postavljati pitanja sve dok sadržaji komentara nisu nezakoniti, preteći, uvredljivi, ne zadiru u privatnost, ne narušavaju intelektualnu svojinu ili na bilo koji drugi način ugrožavaju treća lica. Takođe, komentari ne smeju sadržati viruse, političko-propagandni materijal, reklamne sadržaje ili bilo koji oblik spam-a (nepoželjnih poruka).

Zabranjeno je davanje bilo kakvih lažnih informacija (ime, prezime, email-adresa, broj telefona, adresa…).

Zabranjeno je neovlašćeno korišćenje tuđih podataka za kupovinu.

CENE I FAKTURE

BANKO Sistemi Internet prodavnica prodaje proizvode sa istaknutim cenama. Ukoliko nije naznačeno drugačije, istaknuta cena proizvoda predstavlja punu maloprodajnu cenu tog proizvoda.

Uprkos najvećim naporima, može se desiti da za neke artikle budu istaknute pogrešne cene. Ukoliko je tačna cena artikla veća od istaknute mi ćemo otkazati Vašu porudžbinu, obavestiti Vas o otkazivanju i izvršiti potrebnu kompenzaciju nakon konsultovanja sa Vama.

Ukoliko je tačna cena manja od istaknute BANKO Sistemi će izvršiti povraćaj novca u dogovoru sa kupcem.

U fakturu ćemo uneti cene sa uračunatim PDV-om, osim ako ne naznačite drugačije u porudžbi. Kada poručite neki od proizvoda iz naše Internet prodavnice, na email adresu koju ste nam dali biće Vam dostavljena odgovarajuća faktura sa podacima o porudžbini.

Cene su podložne promenama u bilo kom momentu.

Nismo u obavezi da Vam prodamo proizvod po netačnoj (nižoj ceni).

Plaćanje se može obavljati preko PayPal-a, bankovnog računa ili pouzećem.

Nijedna porudžbina neće biti isporučena dok uplata ne legne na naš račun, osim u slučaju plaćanja pouzećem. Odmah nakon izvršene porudžbine biće vam omogućeno da obavite plaćanje.

Ukoliko dođe do problema pri primanju uplate za celu ili deo vaše porudžbine kontaktiraćemo Vas telefonom ili email-om.

ISPORUKA I DOSTAVA PORUČENIH PROIZVODA

Adresom za isporuku smatraće se adresa kupca, osim ako adresa za isporuku nije eksplicitno navedena. Nakon poručivanja proizvoda na vašu email adresu će stići mejl kojim se potvrđuje da smo primili Vašu porudžbinu. Međutim to ne znači da je Vaša porudžbina prihvaćena. Svaka porudžbina mora da prođe kroz proceduru odobravanja nakon koje ćemo Vam poslati novi emejl kao potvrdu o prihvatanju Vaše porudžbine.

INTELEKTUALNA SVOJINA

BANKO Sistemi logo je robna marka sam po sebi, stoga je njegovo neovlašćeno korišćenje nezakonito. Svi proizvodi i nazivi firmi pomenuti na sajtu mogu biti robne marke koje su u vlasništvu dotičnih firmi.